Overgedragen aan lokale organisaties en gemeenschappen

Stichting Veldwerk Nepal heeft veel geïmplementeerd en gerealiseerd. Onderstaande projecten zijn daar voorbeelden van. Ze zijn inmiddels overgedragen aan lokale gemeenschappen en kunnen zelfstandig voortbestaan. Er zijn er ook die nog financieel worden ondersteund of waar de stichting ondersteunt met kennis en ervaring.