Het goede doel

Het goede doel Stichting Veldwerk Nepal helpt Nepalese kinderen, die in mens-onwaardige omstandigheden terecht zijn gekomen, met scholing en gezondheidszorg. Het Oosterse spreekwoord dat daarbij centraal staat is:

“Geef ze een vis en ze eten voor een dag, leer ze vissen en ze eten een leven lang.”

Scholing van kinderen

Het gaat daarbij niet alleen om het bouwen van klaslokalen en het opleiden van docenten, maar ook het verstrekken van gezonde voeding aan de kinderen en het realiseren van studiebeurzen om een studie daadwerkelijk af te kunnen maken. Voor de meeste betekent dit dat ze de basisschool af kunnen ronden, voor sommigen is zelfs een middelbare of hogere opleiding mogelijk.

In Nepal beginnen de meeste kinderen wel aan het basisonderwijs, ook de kansarmsten, maar van deze laatste groep ronden slechts enkelen de basisschool af. Daar zijn verschillende redenen voor. Veel ouders vragen hun kinderen mee te werken om zo in het levensonderhoud te voorzien. Veel schoolcomités rekenen schoolgeld, ondanks regelgeving voor gratis basisonderwijs. Daarnaast is de reistijd naar school voor kinderen op het platteland vaak erg lang, waardoor tijd ‘verloren gaat’ en vervoer een belemmering vormt. En dan zijn er nog de kinderen die uit kostenoverweging op zeer jonge leeftijd worden uitgehuwelijkt. Zij stoppen als gevolg daarvan met hun school. Bij lichamelijk gehandicapte kinderen maakt zelfs minder dan één procent de basisschool af.

Onderwijs is van cruciaal belang voor de stabiliteit en toekomst van kinderen!

Studiebeurs

Stichting Veldwerk Nepal zet zich in om een krachtige bijdrage te leveren middels een beurzenprogramma. Studiebeurzen voor kinderen in Dhading en Kathmandu voor het volgen van basisonderwijs, middelbaar- of beroepsonderwijs en soms zelfs hoger onderwijs. Bij de selectie van leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, wordt duidelijk gekeken naar de sociale en economische situatie van het kind en hun familie. De stichting geeft extra voorrang aan weeskinderen; kinderen uit lage sociale kasten; gehandicapten en meisjes.

Studiemateriaal voor de leerlingen

Een aanvraag voor een studiebeurs komt doorgaans binnen via scholen of organisaties die het betrokken kind begeleiden of rechtstreeks vanuit ouders. Een getrainde medewerker van onze partnerorganisatie Education First Foundation (EFF) gaat bij het kind thuis langs en onderzoekt de thuis- en familiesituatie. Als dit kind past binnen het beursprogramma van Stichting Veldwerk Nepal, wordt de sponsoring voorbereid. Het betreft doorgaans de financiering van schoolgeld/collegegeld. Afhankelijk van de situatie ontvangen sommige leerlingen ook schoolboeken, schrijfmateriaal, voeding (tiffin) en soms ondersteuning bij huisvesting. De medewerker van EFF blijft gedurende de hele studie contact houden met de leerling en de familie over de voortgang. Een eventuele verandering in de school- of  thuissituaties kan op die manier worden gemonitoord. Stichting Veldwerk Nepal wil zo voorkomen dat de leerling/student uitvalt.

Elk kind heeft een uniek verhaal. De ondersteuning en kosten verschillen dan ook per situatie. Voor een schooljaar ligt dit tussen de € 150 en € 800. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van de ouders, de locatie/reisafstand, leeftijd en situatie van het kind (we ondersteunen ook weeskinderen en gehandicapte kinderen).

Als particulier of bedrijf kunt u ervoor kiezen een kind gedurende meerdere jaren, misschien zelfs gedurende de gehele studie, te sponsoren. De sociaal medewerker die vanuit onze lokale partner EFF de leerling regelmatig opzoekt, brengt over iedere leerling apart verslag uit. Dit wordt teruggekoppeld naar Stichting Veldwerk Nepal. Als u rechtstreeks deze leerling sponsort krijgt u een beschrijving van het kind en inzicht in de persoonlijke ontwikkelingen. De voortgangsverslagen krijgt u rechtstreeks toegestuurd. Uiteraard is er een mogelijkheid om zelf via EFF met het kind te communiceren.

Rechtstreekse lijnen

Door rechtstreeks in Nepal actief te zijn is het mogelijk draagvlak te creëren bij de lokale gemeenschap en oog te houden voor aanwezige (bestuurlijke) structuren. Het land is een lappendeken van talen, religies en etniciteit. Het leven in een bergdorp in de Himalaya is niet te vergelijken met het leven op de vlaktes van de Terai. Elke gemeenschap is uniek en dat geldt ook voor de problematiek en uitdagingen die zich voordoen. Stichting Veldwerk Nepal werkt dan ook nauw samen met de betrouwbare lokale partnerorganisaties Education First Foundation (EFF) en Siddha Samaj Sewa Nepal. Onze rechtstreekse contact is de in Nepal wonende Maya Greet Verbist en oprichter van onze stichting René Veldt, die zelf jarenlang in Nepal heeft gewoond en gewerkt. Hij reist nog met regelmaat naar Nepal. Deze rechtstreekse lijnen maken het mogelijk de geldstroom goed te coördineren. Van alle giften, donaties en legaten kan al jaren op rij met trots worden gezegd: het komt écht bij de allerarmsten terecht.

René Veldt, oprichter Stichting Veldwerk Nepal

René Veldt

Oprichter van Stichting Veldwerk Nepal is René Veldt. Hij begon een periode als vrijwilliger in India (Ladakh) en Nepal. Vanaf 1996 woedde in Nepal een burgeroorlog wat veel leed en extreme armoede met zich meebracht. René besloot zich daar definitief te vestigen in 1999 en richtte in Kathmandu een tehuis op voor weeskinderen genaamd Hamro Niwas (Ons Huis).  In de jaren die volgden bleef het land gebukt gaan onder de gewapende strijd tussen de Maoistische rebellen en het regeringsleger. Er was schaarste aan vrijwel alles. Er was geen elektra, drinkwater, gas om te koken, diesel of benzine. René Veldt wist met behulp van vele vrienden, zowel uit Nederland als Nepal, een nieuw kindertehuis te bouwen in Sankhu. Deze plek voor weeskinderen en gehandicapten is gaandeweg uitgebouwd tot het ECO dorp Hamro Gaun (Ons Dorp), waarbij volledige zelfvoorziening uit pure noodzaak is ontstaan.

Boek: autobiografie René Veldt

Veel van zijn ervaringen schreef René Veldt op in zijn boek getiteld Het ging van een Leien Dakje… maar dan net even anders! Het geeft een beeld van zijn levensloop vanaf zijn vroege jeugd in Noord-Holland tot en met zijn vele ervaringen in Nepal.

Het verhaalt niet alleen over successen, maar ook over de vele tegenslagen die onvermijdelijk op het pad zijn gekomen. Het is zeker de moeite waard om zelf te lezen, je te laten inspireren en ook leuk om cadeau te geven. Tegelijkertijd steun je hiermee rechtstreeks de projecten van Stichting Veldwerk Nepal. Een aanrader!

Oprichter René Veldt zet zich nog altijd volop in voor de Stichting en onderhoud zijn netwerk zowel in Nepal als in Nederland. En met de steun van Country Representative Maya Greet Verbist is de continuïteit gewaarborgt. Maya Greet is bouwkundig ingenieur en al sinds 1998 actief in Nepal. In 2016 is zij voor Stichting Veldwerk Nepal gaan werken. Zij adviseert en ondersteunt bij de opzet en voortgang van de projecten. Zij is tevens het vaste aanspreekpunt voor het Nederlandse bestuur van de Stichting. Korte lijnen en veel daadkracht!

Team in Nepal

Om haar activiteiten binnen Nepal te realiseren heeft de stichting de NGO Education First Foundation (EFF) opgericht. De projecten worden daarbij volledig onder toezicht van Stichting Veldwerk Nepal gerealiseerd. Het team in Nepal bestaat uit: Programma coördinator Gautam Maharjan, sinds november 2009 werkzaam voor de Stichting en verantwoordelijk voor het Sponsor een Kind programma. Daarnaast studeert hij sociologie aan de Tribhuvan University. Sociaal werkers Sunita Dangol en Bimal Gurung. Sunita begon in 2012 voor de Stichting als administratief assistente. Bimal, met een achtergrond in het helpen van straatkinderen, kwam in 2017 het team versterken. Sunita en Bimal staan in nauw contact met de kinderen die studietoelagen krijgen, ze bezoeken hun scholen en families en springen in als er problemen dreigen te ontstaan.