Studiebeurs voor een kind in Nepal

Via Stichting Veldwerk Nepal is het mogelijk een kind te sponsoren.

Na zorgvuldige selectie proberen wij kansarme kinderen een mogelijkheid te bieden scholing te volgen. Kansarm betekent bij ons echt kansarm. Ook voor Nepalese begrippen. De gezins- en familiesituatie wordt beoordeeld. Wanneer het om een weeskind gaat, wat zijn van daaruit de mogelijkheden? Soms valt een kind maatschappelijk buiten de boot vanwege een handicap? In al deze situaties zoekt Stichting Veldwerk Nepal samen met haar partnerorganisatie Education First Foundation (EFF) naar oplossingen ter plaatse en financiële ondersteuning vanuit sponsors.

Elk kind heeft een uniek verhaal. De ondersteuning en kosten verschillen dan ook per situatie. Voor een schooljaar ligt dit tussen de € 150 en € 800. U krijgt vooraf een beschrijving van het kind en inzicht in de persoonlijke ontwikkelingen. Heeft u zelf een voorkeur, dan proberen wij daar rekening mee te houden. Nadat het kind en u aan elkaar zijn gekoppeld is er een mogelijkheid om via EFF met het kind te communiceren.

Maak hieronder uw interesse kenbaar voor het sponsoren van een kind en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Ik wil graag overleg over het sponsoren van een kind