Erkenning + ANBI status

Stichting Veldwerk Nepal draagt het CBF keurmerk voor Goede Doelen. Daarmee voldoet de Stichting aan de zeer strenge eisen die de onafhankelijke Commissie Normstelling hiervoor heeft opgesteld. Middels actief toezicht zorgt het CBF voor een professionele en betrouwbare goededoelensector.

De ANBI status van Stichting Veldwerk Nepal maakt het tevens mogelijk dat uw gift aftrekbaar is voor de Belastingdienst. Wij kunnen u daarbij ondersteunen met de benodigde vereisten. Hierover vindt u informatie op onze webpagina Doneren.

Effectieve besteding gelden

Van uw giften wordt 95% direct besteed aan de kansarme kinderen en vrouwen in Nepal. Kosten voor de totale organisatie hiervan (Stichting Veldwerk Nepal, EFF en SSSC) blijven beperkt tot 5%.  En daar zijn we bijzonder trots op! Dat willen we ook zo houden. Zeker als u zich realiseert dat het jaarlijks om een bedrag gaat van gemiddeld zo’n 100.000 euro. We kunnen daardoor bijzonder veel kinderen onderwijs laten volgen en de vrouwen/moeders, die er meestal alleen voor staan, helpen om uit een mens-onwaardige situatie te komen.

Uw giften worden rechtstreeks besteed aan hulp in Nepal in de vorm van scholing.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022

Verklaring kascommissie 2022

Jaarverslag 2021

Jaarrekening 2021

Verklaring kascommissie 2021

Wilt u inzage in eerdere jaarverslagen, neem dan contact op met de penningmeester.