<< projecten:

Kleine oogoperaties en -behandelingen helpen zichtbaar!

Eye Camps in Nepal

Mensen hebben op oudere leeftijd verschillende oogklachten, zoals staar, oog-ontsteking, slechtziendheid. Visueel beperkt zijn is voor iedereen lastig, maar in Nepal misschien wel lastiger dan elders. Paden en wegen zijn immers vaak moeilijk begaanbaar en in de berggebieden is dat extra risicovol. Veel ouderen hebben geen vervoermiddel en verplaatsen zich lopend, al dan niet met een stok voor wat ondersteuning. Veel van hen kunnen we helpen via de driedaagse Eye Camps die we organiseren. Dit initiatief is tot stand gebracht door Nicole Geers, die als vrijwilliger in Nepal al meer ervaring had opgedaan, eveneens binnen de gezondheidszorg.

In het begin is daarvoor gebruik gemaakt van een team van het Bharatpur Eye Hospital in Chitwan. Naderhand hebben we verschillende Nepalese oogartsen bereid gevonden deze benodigde medische en paramedische zorg te continueren.

Om het vertrouwen te winnen van de bevolking is de rol van onze healthworkers in de Daycare Centers van groot belang. Ze zijn bekenden voor veel mensen in de verschillende regio’s. Zij helpen bij het testen van het zichtvermogen, bij de anesthesie, de voorbereiding op een operatie en nazorg na de ingreep. Sommigen moeten langer blijven na de operatie. Er wordt voor eten en een slaapplaats gezorgd.​ Die mogelijkheid wordt ook geboden aan mensen die van ver komen en niet dezelfde dag terug kunnen.